Tips Pengantin : Bertuahlah Jadi Isteri Yang Tahu Erti Bersyukur, Hargai Setiap Pemberian Suamimu

Spread the love

Menjadi isteri bukanlah satu perkara yang mudah, tanggungjawab digalas adalah satu tanggungjawab yang besar. Jika tersalah langkah, anda akan menjadi isteri derhaka dan dimurkai Allah s.w.t.


Isteri yang baik adalah seorang isteri yang tahu bersyukur dengan apa sahaja yang dia miliki.


Mempunyai suami yang baik, ataupun sebaliknya, anda harus tahu bersyukur dan jangan sesekalin mengeluh.

 

Isteri yang solehah, banyak bersyukur kepada Allah kemudian bersyukur kepada suaminya.


Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya.


Allah Ta’ala berfirman dalam kitab-Nya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya.


Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (QS. Ath Thalaq: 7).


Jika suami tidak bisa memberikan nafkah kecuali sedikit saja, disebutkan dalam ayat ini, “Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya”. Maka ia tidak dibebani untuk memberikan nafkah dengan nominal tertentu yang terkadang itu di luar kemampuannya. Maka hendaknya ia bersabar atas sempitnya rezeki.


Demikian juga sang istri, hendaknya ia qana’ah (merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan) dan bersyukur kepada Allah ta’ala, serta juga bersyukur kepada suami bagaimana pun keadaan nafkah yang diberikan suaminya. Karena Allah ta’ala, membenci istri yang tidak bersyukur kepada pemberian suaminya. Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:


لا ینظ ُر َّاللهُ إلى امرأٍة لا تش ُك ُر لزو ِجھا َوھ َي لا تسَتغني عن ُھ
“Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya, dan ia tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan suaminya” (HR. An Nasa’i no. 9086, Al Baihaqi dalam Sunanul Kubra [7/294], dishahihkan Al Albani dalam Shahih At Targhib no. 1944).


Makna Allah tidak akan melihat mereka maksudnya mereka mendapat murka dari Allah. Ath Thabari menjelaskan:

“[Allah tidak melihat mereka] maksudnya Allah tidak memberikan kasih sayang berupa kebaikan kepada mereka, dan mereka mendapat murka dari Allah” (Tafsir Ath Thabari, 6/528).


As Sam’ani juga menjelaskan:

“[Allah tidak memandang mereka di hari kiamat] maknanya Allah tidak memandang mereka dengan pandangan rahmah” (Tafsir As Sam’ani, 334).


Dan sifat kurang bersyukur kepada suami, merupakan hal yang banyak terjadi pada diri wanita, sehingga membuat mereka menjadi penduduk neraka. Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

“Diperlihatkan kepadaku neraka, dan aku melihat kebanyakan penduduknya adalah wanita”. Para wanita bertanya: “apakah kerana mereka kufur kepada Allah?”. Nabi menjawab: “Kerana mereka kufur kepada suami mereka dan kufur kepada kebaikan suami mereka. Jika engkau para suami berlaku baik kepada isteri anda sepanjang waktu, kemudian isteri melihat satu keburukan dari dirimu, maka si isteri akan mengatakan: aku tidak pernah melihat kebaikan dari dirimu” (HR.


Bukhari no. 29, Muslim no. 907).


Maka bagi para isteri hendaknya bersyukur dengan apa yang diberikan suami dan tidak banyak menuntut serta merasa cukup dengan rezeki Allah yang diberikan melalui suaminya.


Semoga Allah memberi manfaat kepada semua terutamanya kepada para isteri. Sekian petikan dari Yulian Purnama/ Muslimah.or.id

 

 

 

SUMBER : https://www.pesonapengantin.my/bertuahlah-jadi-isteri-yang-tahu-erti-bersyukur-hargai-setiap-pemberian-suamimu/?fbclid=IwAR2Ss0cA2eZ0P9Dp4_0iWPM377Oc-P1OttJqMIt_F73PyjvRrG5iXK5UUh0

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *