Tips Pengantin : Rukun Nikah Yang Wajib Diketahui Oleh Bakal Pengantin, Penting!

Spread the love

Adalah menjadi kewajiban bagi bakal pengantin mengetahui 5 rukun nikah supaya pernikahan mereka adalah sah. Perkahwinan adalah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada mereka yang mampu untuk melaksanakannya.

Adalah penting untuk setiap pasangan yang ingin berkahwin mengambil tahu tentang rukun nikah. Perkahwinan bukan semata-mata untuk menyatukan dua jiwa.

 

Ia lebih kepada ibadah dan pelaksanaan tanggungjawab dari pihak suami dan isteri.

Di antara perkara wajib diketahui oleh bakal pengantin adalah rukun dan syarat nikah. Ianya menentukan samada sahnya sebuah ikatan perkahwinan. Anda perlu tahu sekiranya ada di antara rukun dan syarat nikah yang gagal dituruti, maka sesuatu pernikahan itu akan menjadi tidak sah.

 

𝙍𝙪𝙠𝙪𝙣 𝙉𝙞𝙠𝙖𝙝
1. Pengantin lelaki (calon suami)
2. Pengantin perempuan (calon isteri)
3. Wali
4. Dua orang saksi lelaki
5. Ijab dan qabul (akad nikah)

 

𝙎𝙮𝙖𝙧𝙖𝙩 𝙐𝙣𝙩𝙪𝙠 𝘽𝙖𝙠𝙖𝙡 𝙎𝙪𝙖𝙢𝙞
1. Beragama Islam
2. Bukan mahram dengan bakal isteri
3. Bukan dalam keadaan ihram haji atau umrah
4. Lelaki yang tertentu
5. Berkahwin dengan kerelaan sendiri (perkahwinan tidak sah jika ia dipaksa)

 

𝙎𝙮𝙖𝙧𝙖𝙩 𝙪𝙣𝙩𝙪𝙠 𝙗𝙖𝙠𝙖𝙡 𝙞𝙨𝙩𝙚𝙧𝙞
1. Beragama Islam
2. Bukan seorang khunsa
3. Bukan mahram dengan bakal suami
4. Bukan dalam keadaan ihram haji atau umrah

 

𝙎𝙮𝙖𝙧𝙖𝙩 𝙒𝙖𝙡𝙞
1. Seorang yang adil
2. Beragama Islam

3. Baligh
4. Lelaki
5. Merdeka
Tidak kafir, murtad atau fasik
Bukan dalam keadaan ihram haji atau umrah

 

Jenis-Jenis Wali


Wali mujbir: Wali dari bapa sendiri atau datuk sebelah bapa (bapa kepada bapa) mempunyai kuasa mewalikan perkahwinan anak perempuannya atau cucu perempuannya dgn persetujuannya atau tidak (sebaiknya perlu mendapatkan kerelaan bakal isteri yg nak dikahwinkan)

 

𝙎𝙮𝙖𝙧𝙖𝙩 𝙎𝙖𝙠𝙨𝙞
1. Beragama Islam
2. Lelaki
3. Baligh
4. Berakal
5. Merdeka

6. Sekurang-kurangnya dua orang

 

S𝙮𝙖𝙧𝙖𝙩 𝙄𝙟𝙖𝙗
1. Pernikahan dengan menggunakan perkataan nikah atau perkataan yang mempunyai maksud yang sama secara tepat dan jelas.

2. Tiada tempoh tertentu untuk diikat (contoh nikah kontrak/mutaah)

3. Tidak secara taklik

 

𝙎𝙮𝙖𝙧𝙖𝙩 𝙌𝙖𝙗𝙪𝙡
Lafaz terima mestilah sesuai dengan lafaz ijab
Lafaz perlu dinyatakan dengan tepat dan jelas.
Dilafazkan sendiri oleh pengantin lelaki atau wakilnya (atas sebab-sebab tertentu)
___________________________________________________________________
Begitu cantik, tersusun dan mudah prosesnya. Inilah sebenarnya urusan pernikahan yg mengikut sunnah Rasulullah SAW. Semoga ia bermanfaat buat kita.

 

Sumber : https://pesonapengantin.my/rukun-nikah-yang-wajib-diketahui-oleh-bakal-pengantin-penting/?fbclid=IwAR0Y-BGpzJvy8451NgoQ1eUU2a8AEBkC4zYGDyGqB8053BBtAGpO_8sjvz8

Post navigation